اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: ترکیب

نقاشی پنیر کارتونی
نقاشی پنیر کارتونی

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی، بیان ایده ها، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است. در این مقاله مراحل کشیدن پنیر کارتونی آموزش داده می شود. (بیشتر…)

نقاشی پنیر کارتونی