اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: خرانه

حکایت بهلول
حکایت بهلول

روزی هارون الرشید به سربازانش دستور داد تا بهلول دیوانه را به نزد او بیاورند
سربازان پس از ساعاتی گشت زدن در شهر، بهلول دیوانه را در حال بازی با کودکان یافتند. او را به نزد هارون الرشید بردند. (بیشتر…)

حکایت بهلول