اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: خرم

درختکاری
درختکاری

به دست خود درختي مي نشانم به پايش جوي آبي مي كشانم

كمي تخم چمن بر روي خاكش براي يادگاري مي فشانم (بیشتر…)

درختکاری